Home || The Aggressive Vision || Prophetic Word Of The Lord || On Line Library || Current Articles and What's New
Free Literature || Visions from The Lord || More About ACMTC || Contact

  

ACMTC in SWAHILIINJILI YA YESU KRISTO:

INAMAANISHA NINI KUWA UMEPOTEA (What it Means to Be Lost)

INAMAANISHA NINI KUWA UMEOKOLEWA (What it means to be Saved)

MWANADAMU NI LAZIMA AFANYE NINI ILI AOKOLEWE (What Man Must Do to Be Saved)


MAPINDUZI YA TOBA! #2 (Repentance Revolution #2 -Gen. James Green)

MAPINDUZI YA TOBA! #1 (Repentance Revolution #1 -Gen. James Green)

WAKATI UJAO #1 (The Future #1 -Gen. Deborah Green)

MAPINDUZI YA TOBA! #1 (Repentance Revolution #1 -Gen. Deborah Green)

MAPINDUZI YA TOBA! #2 (Repentance Revolution #2 -Gen. Deborah Green)

KUTEKWA NYARA (Kidnapped!)

TATIZO NI HILI (Words Of The Spirit)

UBATIZO WA MAJI (Outline on Water Baptism)

JIHAD-KUJITOA MHANGA (Suicide Bomber!)

MANENO YA ROHO (Words of the Spirit)

UTUMWA KATIKA UISLAMU (Slavery In Islam)

MOHAMED na KRISTO

BADO HUJASTAHILI (Not Worthy)

DINI-RELIGION (Prophetic Messages)Kwa maelezo zaidi kuhusu ACMTC TANZANIA, au jinsi utakavyoweza kujihusisha, wasiliana na Meja Frank & Elina Materu: S.L.P. 7579 Dar es Salaam. Barua pepe: materufrank@yahoo.com